SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR - METES
SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

1.Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
2. Adaylar kendilerine bildirilen sınav saatinden en az 30 dk. önce kimlikleri ile birlikte sınav alanında hazır olmalıdır. Kimlikleri olmayan adaylar sınavlara giremezler.
3.Sınavların ilk 15 dakikasına kadar geç kalan adaylar sınava alınır fakat ek süre verilmez.15 dakikadan sonra gelen adaylar sınava alınmaz ve sınava katılmadı olarak işlem yapılır.
4.Sınavlar başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz sınav salonu ve sınav alanı dışına çıkan adaylar tekrar sınava alınmaz.
5.Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması yardımlaşması, telefon ile görüşmesi, sigara içmesi yasaktır.
6.Teorik sınavlarda cevap kağıdında ve soru kitapçığında adaya ait olan imza silinmez kalemle imzalanır. Diğer tüm işaretlemeler ise kurşun kalemle yapılır.
7.Teorik sınavlarda sınav süresi bittiğinde cevaplar cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Her sorunun bir doğru cevabı olduğundan cevap anahtarında sadece bir şık işaretlenmelidir.
8.Teorik sınavlarda soru kitapçığına işaretlenen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
9.Teorik sınavlarda adaylar cevap kağıtlarını başkaları tarafından görünmeyecek şekilde tutmaları gerekir.
10.Sınavlarda soruları ve ayrı bir kağıda yazılması ve bu kağıdı sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılması kesinlikle yasaktır.
11.Sınavlarda soruların cevaplarına yönelik olmamak kaydı ile herkesin duyacağı bir ses tonu ile adaylar sınav yapıcıya soru sorabilir.
12.Sınav kurallarına uyulmadığı taktirde adaylar sınav salonu veya sınav alanı dışına çıkartılarak sınavı geçersiz sayılır.
13.Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
14. Adayların iki sınav hakkı bulunmaktadır. Adayların ilk sınavlardan başarısız olmaları halinde ücretsiz sınav hakkı dahilinde tekrar sınavlara alınırlar.
15. Adayların sınava girememesi durumunda sınav hakkını kullanmış sayılır, ücreti iadesi yapılmaz. Ancak Adayların geçerli mazeretini (sağlık raporu, mücbir sebepler vs.) resmi olarak belgeleyip 7 gün içerisinde Merkeze bildirildiği taktirde sınav hakkı saklı tutulur.
16.Girdiği birimden 2 Sınav hakkını bitiren adayın birim ücretini tamamlayarak 2 sınav hakkı daha elde eder. Başarılı olduğu birimlerin geçerlilik süresi bir yıldır.
17.Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
18.Teorik sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi ASO 23 OSB METES tarafından sağlanır.