Kuruluş - METES
Kuruluş

KURULUŞ

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları;

Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Vizyon
İş piyasasında çalışanların yeterliliklerini ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili nitelikli Personel Belgelendirme hizmeti sunmak.

Misyon
İş piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için kalite politikası çerçevesinde “mükemmele doğru” ilkesiyle sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek.