Başvuru ve Kayıt İşlemleri - METES
Başvuru ve Kayıt İşlemleri

BAŞVURU KILAVUZLARI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Yazılı Sınav Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Muayene Elemanı Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Öncelikle Sınavına girmek istediğiniz Belgelendirme Programı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bunun için;

– Merkezimiz personelinden, merkezin bu konudaki basılı materyallerinden,

– Merkezimizin (www.metes.org.tr) İnternet sitesinden, http://portal.metes.org.tr internet portalından,

– MYK’nın (www.myk.gov.tr) İnternet sitesinden faydalanabilirsiniz.

Sınavına girmek istediğiniz Yeterlilik ve Seviyesini belirledikten sonra İnternet sitemizden (www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes ) veya merkezimize giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru formunun eksiksiz doldurulup ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

Sınavlara Girecek Adaylar;

– 1 Adet Başvuru Belgesi (Eksiksiz Doldurulmuş ve Islak İmzalı)

– 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu


PERİYODİK MUAYENE ELEMENLARI EĞİTİM VE YAZILI SINAV BAŞARI BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

Yazılı Sınav Başarı Belgesi için talepte bulunanların öncelikle;
Makine veya Elektrik veya Elektrik-Elektronik veya Mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinden birinde yüksek öğrenimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bu şartı taşıyan ve belgelendirme talebinde bulunacak kişiler;
1 (Bir) Adet Merkezimizden, İrtibat Ofisimizden veya İnternet Sitemizden elde edilerek, eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalanmış başvuru formu.
1 (Adet) Öğrenim Belgesi Örneği/Fotokopisi
2 (İki) Adet Fotoğraf,
1 (Bir) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
Başvuruda bulunabilirler.


MUAYENE ELEMANI BAŞARI BELGESİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

1. Yazılı Sınav Başarı Belgesi
(Belgenin geçerlilik süresi, belge düzenleme tarihinden itibaren 18 aydır. Geçerlilik süresi sona ermiş belge ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.)
2. En az 100 (Yüz) adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını kanıtlayan belge.
(Tebliğde belirtilen esaslara göre; Muayene Elemanı Adayının asansör periyodik kontrolüne katılımı, Muayene Elemanının yanında en fazla 1 (Bir) aday olacak şekilde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bu esasa uygun olmayan kontrol belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır)

3. Merkezimizden, İrtibat Ofisimizden veya İnternet Sitemizden elde edilerek, eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalanmış başvuru formu.

4. 2 (İki) Adet Fotoğraf,

5. 1 (Bir) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile
Başvuruda bulunabilirler.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ

Merkezimiz sorumlusunca Başvuru formunuz ve diğer evraklar teslim alındıktan sonra kurum yetkililerince uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.

Uygunluk sonuçları başvuru sahiplerine duyurulur. Başvuruları uygun bulunmayanların evrakları iade edilir. Başvurusu uygun bulunanların kayıtları sınav harçlarının yatırıldığına dair banka dekontlarının teslim alınması suretiyle yapılır.

BAŞVURU SAHİBİNİN HAKLARI

– Merkezin belgelendirme faaliyetleri kapsamında yer alan Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirilme Başvurusunda bulunabilir.

– Başvuru sahipleri, MYK Web Portalı üzerinden sınava ilişkin Aday bildirimi yapılmadan önce (sınav başlama saatinden 48 saat öncesine kadar) başvurularını iptal edebilirler. Başvurularını iptal eden adayların ödedikleri başvuru ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 15 (onbeş) gün içerisinde iade edilir.

(Başvuru iptalleri başvuru sahiplerinin ıslak imzalı dilekçeleri ile gerçekleştirilir. İkiden fazla başvuru iptali yapan adayların daha sonra yapacakları başvuruları kabul edilmez)

– Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) kabul edilen Ulusal Yeterlilik esaslarına, Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedüre göre sınavlara girebilir.

– Başvuru sahiplerinin yatırmış olduğu sınav ücreti karşılığında, belge zorunluluğu olmayan (Devlet teşviki kapsamı dışında kalan) mesleklerde kuruluşumuz tarafından adaylara 2 sınav hakkı verilmekte ve sınavlardan başarılı oldukları takdirde belge basım ücretleri adaylar tarafından kuruluşumuzun ilgili hesabına yatırılmalıdır.

– Başvuru sahiplerinin yatırmış olduğu sınav ücreti karşılığında, belge zorunluluğu olan (Devlet teşviki kapsamındaki) mesleklerde adaylara 3 sınav hakkı verilmekte ve sınavlardan başarılı oldukları takdirde, sınav ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda, Devlet teşviki kapsamında geri iade edilmektedir. Ayrıca belge basım ücreti de talep edilmez.

– Başvuru, Sınavlar, Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme, Yenileme vb. tüm belgelendirme süreçlerinde uygulanan işlem hakkında Başvuru sahibi itiraz ve şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca itiraz yada şikayetler hakkında bilgi edinmek için internet sitesinden (http://www.metes.org.tr/metes/itirazlarin-degerlendirilmesi/ ve http://www.metes.org.tr/metes/sikayetlerin-degerlendirilmesi/) bilgi edinebilirler.

– Başvuru sahipleri, Belgelendirme süreci uygulamalarına ilişkin konularda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ve sonuçları hakkında internet, telefon veya şahsen görüşmek suretiyle bilgi edinebilirler.

– Başvuru sahipleri, Başvuru yapmak istedikleri mesleklerle ilgili teknik konularda bilgi edinmek için Merkezimizi arayarak Teknik personelden bilgi alabilirler.


SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETİ NE KADARDIR?

Merkezimizde yapılacak sınavların ücretleri; Yeterliliklerin, uygulanan sınav yöntemlerinin, sınav ortamlarının, sınav materyallerinin, değerlendirici sayılarının ve diğer maliyeti etkileyici durumların özelliğine göre her yeterlilik için farklı değerler arz etmektedir.

Sınav ve belgelendirme için uygulanan ücret tarifesine, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun(MYK), www.myk.gov.tr İnternet adresinden veya Kuruluşumuzun, www.metes.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.