Başvuru ve Kayıt İşlemleri - METES
Başvuru ve Kayıt İşlemleri

BAŞVURU KILAVUZLARI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Yazılı Sınav Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Muayene Elemanı Başarı Belgesi İçin Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Mesleki Yeterlilik Belgesi;
1. Mesleği ile ilgili örgün ya da yaygın eğitim alamamış, diploması veya ustalık belgesi olmayan, ancak mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden resmi bir belgedir.
2. Bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir kuruluş tarafından Meslek Standartları esas alınarak yapılan sınavlarda elde edilen gerçek başarıyı belgeler. İşçiye ve işverene güven verir.
3. Belgesi olmayanlara göre öncelikli olarak işe girme imkanı sağlar.
4. Mesleğinde yükselmek isteyenlere referans olur. Kariyer yapmasını sağlar.
5. İşverenler açısından, eleman seçiminde ve istihdamında güvenilir bir belgedir.


MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE NASIL SAHİP OLUNUR?
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunabilmesi için;
1. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) yetkilendirilmiş bir kuruluşa, başvuru yapmak kaydıyla, uygulanan prosedüre göre belgelendirme başvurusunda bulunmak ve kayıt olmak.
2. Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan teorik ve performans (uygulama) sınavlarına girmek.
3. Girdiği teorik ve performans sınavlarından Mesleğin Ulusal Yeterliliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre başarılı olmak gerekir.


ASO 2.ve 3. OSB METES NASIL BİR KURULUŞTUR?
Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.


ASO 2.ve 3. OSB METES’TE HANGİ YETERLİLİKLERİN SINAV VE BELGELENDİRMESİ YAPILMAKTADIR ?
1. 12UY0091-3/01 Asansör Montajcısı (Seviye 3)
2. 12UY0091-4/01 Asansör Montajcısı (Seviye 4)
3. 12UY0092-3/01 Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3)
4. 12UY0092-4/01 Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)
5. 12UY0080-4/00 Hidrolik – Pnömatikçi (Seviye 4)
6. 12UY0105-3/01 Makine Montajcısı (Seviye 3)
7. 12UY0105-4/01 Makine Montajcısı (Seviye 4)
8. 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı (Seviye 3)
9. 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı (Seviye 4)
10. 10UY0002-5/03 Makine Bakımcı (Seviye 5)
11. 18UY0355-3/00 Cam Kesim Elemanı (Seviye 3)
12. 18UY0356-4/00 Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı (Seviye 4)
13. 18UY0357-4/00 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı (Seviye 4)
14. 18UY0358-4/00 Endüstriyel Cam Kesim Elemanı (Seviye 4)
15. 18UY0359-3/00 Yalıtım Camı Üretim Elemanı (Seviye 3)
16. 15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü
17. 13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacı
Ulusal Yeterliliklerinde Sınav ve belgelendirme yapılmaktadır.


BELGELENDİRME SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN BAŞVURU NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR?
Öncelikle Sınavına girmek istediğiniz Mesleki Yeterlilik ve Yeterlilik Seviyesi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
Bunun için;
❖ Merkezimiz personelinden, merkezin bu konudaki basılı materyallerinden,
❖ Merkezimizin (www.metes.org.tr) İnternet sitesinden, http://portal.metes.org.tr
internet portalından,
❖ MYK’nın (www.myk.gov.tr) İnternet sitesinden faydalanabilirsiniz.
Sınavına girmek istediğiniz Yeterlilik ve Seviyesini belirledikten sonra İnternet sitemizden (www.metes.org.tr/metes/aso-2-ve-3-metes ) veya merkezimize giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.
Gerekli diğer evraklarla birlikte başvuru formunun eksiksiz doldurulup ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENMEKTEDİR?
Sınavlara Girecek Adaylar;
❖ 1 Adet Başvuru Belgesi (Eksiksiz Doldurulmuş ve Islak İmzalı)
❖ 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
❖ Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu


YAPILAN BAŞVURULAR NASIL KABUL EDİLMEKTEDİR?
Merkezimiz sorumlusunca Başvuru formunuz ve diğer evraklar teslim alındıktan sonra kurum yetkililerince uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.
Uygunluk sonuçları başvuru sahiplerine duyurulur. Başvuruları uygun bulunmayanların evrakları iade edilir. Başvurusu uygun bulunanların kayıtları sınav harçlarının yatırıldığına dair banka dekontlarının teslim alınması suretiyle yapılır.


BAŞVURU SAHİBİ HANGİ HAKLARA SAHİPTİR ?
➢ Merkezin belgelendirme faaliyetleri kapsamıda yer alan Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirilme Başvurusunda bulunabilir.
➢ Başvuru sahipleri, MYK Web Portalı üzerinden sınava ilişkin Aday bildirimi yapılmadan önce (sınav başlama saatinden 48 saat öncesine kadar) başvurularını iptal edebilirler. Başvurularını iptal eden adayların ödedikleri başvuru ücretleri bildirecekleri banka hesaplarına 15 (onbeş) gün içerisinde iade edilir.
(Başvuru iptalleri başvuru sahiplerinin ıslak imzalı dilekçeleri ile gerçekleştirilir. İkiden fazla başvuru iptali yapan adayların daha sonra yapacakları başvuruları kabul edilmez)
➢ Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) kabul edilen Ulusal Yeterlilik esaslarına, Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedüre göre sınavlara girebilir.
➢ Başvuru sahiplerinin yatırmış olduğu sınav ücreti karşılığında kuruluşumuz tarafından adaylara 2 sınav hakkı verilmekte ve sınavlardan başarılı oldukları takdirde belge basım ücretleri adaylar tarafından kuruluşumuzun ilgili hesabına yatırılmalıdır.
➢ Başvuru, Sınavlar, Ölçme Değerlendirme, Belgelendirme, Yenileme vb. tüm belgelendirme süreçlerinde uygulanan işlem hakkında Başvuru sahibi itiraz ve şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca itiraz yada şikayetler hakkında bilgi edinmek için internet sitesinden (http://www.metes.org.tr/metes/itirazlarin-degerlendirilmesi/ ve http://www.metes.org.tr/metes/sikayetlerin-degerlendirilmesi/) bilgi edinebilirler.
➢ Başvuru sahipleri, Belgelendirme süreci uygulamalarına ilişkin konularda, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ve sonuçları hakkında internet, telefon veya şahsen görüşmek suretiyle bilgi edinebilirler.
➢ Başvuru sahipleri, Başvuru yapmak istedikleri mesleklerle ilgili teknik konularda bilgi edinmek için Merkezimizi arayarak Teknik personelden bilgi alabilirler.


SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETİ NE KADARDIR?
Merkezimizde yapılacak sınavların ücretleri; Yeterliliklerin, uygulanan sınav yöntemlerinin, sınav ortamlarının, sınav materyallerinin, değerlendirici sayılarının ve diğer maliyeti etkileyici durumların özelliğine göre her yeterlilik için farklı değerler arz etmektedir.
Sınav ve belgelendirme için uygulanan ücret tarifesine,
1. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun(MYK), www.myk.gov.tr İnternet adresinden veya
2. Kuruluşumuzun, www.metes.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.