BELGE KULLANIM ŞARTLARI - METES
BELGE KULLANIM ŞARTLARI

1.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
2.Belge; ASO 23 OSB METES ‘ in mülkiyetinde olup, Belgelendirme Prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde ilgili belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
3.Belge askıya alınmışsa, askı süresince geçici olarak geçersizdir. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı sona erer. Geçersiz belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde ASO 23 OSB METES merkezine teslim edilir.
4.Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logo kullanma hakkını ve belgeye atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
5.Belge sahibi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğine uygulamakla yükümlüdür.
6.Belge sahibi, yapılacak denetimlerde denetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya buna olanak tanımaz.
7.Belge sahibi, Belgesini ASO 23 OSB METES ‘ in itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
8.Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
9.Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarında, belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için ASO 23 OSB METES ‘ e elindeki belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
10.Belge sahibi, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını, dilekçe ekinde ASO 23 OSB METES ‘ e iletmelidir.
11.Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
12.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
13.Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
14. ASO 23 OSB METES adayın talep etmesi halinde; sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için “Birim Başarı Belgesi” düzenleyebilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri” nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir
15. Adaylar, belge son geçerlilik tarihinin 6 ay öncesinden başlayarak, son geçerlilik tarihinin 6 ay sonrasına kadar belge yenileme başvurusu yapabilirler.