MARKA/LOGO KULLANIMI - METES
MARKA/LOGO KULLANIMI
 1. AMAÇ ve KAPSAM: Bu prosedürün amacı ASO METES İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kişilerin ilgili belgelerinde bulunan ASO METES logosu kullanım esaslarını açıklamaktır.
 2. TANIMLAR
  1. 1. Merkez Logosu: ASO METES Merkezinin kendi ismini tanıtmak için kullandığı logodur.
 3. SORUMLULUKLAR:
  1. 1. Belgelendirilmiş personel ve/veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.
 4. UYGULAMALAR
  • 1. Üzerinde Logo/marka bulunan belgeler, belgelendirilmiş personel tarafından elektronik veya yayınlarda kullanılabilir.
  • 2. Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.
  • 3. Belge geçerlilik süresinin bitmesi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilmiş personel ve/veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
  • 4. Logonun/marka amacı dışında kullanılmasının tespiti alınacak şikayet/itirazlar sonucu ile dikkate alınır.
 5. İLGİLİ DOKUMANLAR:
  1. 1. TÜRKAK Akreditasyon markasının TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar.
  2. 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği