Hakkımızda - METES
Hakkımızda

Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yürütülen, “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin (UYEP) hibe bileşeni olan “VOC-Test Merkezleri Hibe Programı” kapsamında 22/03/2011-22/06/2013 tarihleri arasında yürütülen, bir proje ile altyapısını tamamlamıştır. Faaliyetlerini, 18/06/2012 tarihinde kurulan ASO METES İktisadi İşletmesi ile devam ettirmektedir.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 23/09/2013 tarihinde akredite edilerek 14/08/2014 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiştir.

ASO METES, 42 ulusal yeterlilik ve 2 uluslararası standartta yetkili belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Belgelendirme kapsamını artırarak, MYK Mesleki Yeterlilik Sitemine daha çok katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Vizyon

İş piyasasında çalışanların yeterliliklerini ölçme-değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili nitelikli Personel Belgelendirme hizmeti sunmak.


Misyon

İş piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için kalite politikası çerçevesinde “mükemmele doğru” ilkesiyle sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek.