Belgelendirme Şartları Ve Kapsamı - METES
Belgelendirme Şartları Ve Kapsamı

Yeterlilik Belgelerine sahip olunabilmesi için;

1. Belgelendirme Programlarında belirtilen başvuru için gerekli şartları taşımak.

2. Belirlenen usule göre belgelendirme başvurusunda bulunmak ve kayıt olmak.

3. Belgelendirme Programlarının esaslarına , Türk Akreditasyon Kurumu’ nca (TÜRKAK) yapılan akrediteye esas olan standardın veya mevzuatın gerekleri çerçevesinde uygulanan prosedüre göre sınavlara girmek.

4. Belgelendirme Programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre başarılı sayılmak.

5. MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kapsamı ve geçerliliği, belge sahibinin başarılı olduğu Ulusal Yeterlilik ile sınırlıdır. Belge, başka Ulusal Yeterlilikler için geçerli değildir. Ancak Ulusal Yeterlilik birimlerindeki başarı saklıdır. Farklı bir Ulusal Yeterliliğin, yeterlilik birimi olarak değerlendirildiğinde geçerliliğini korur.