Tarihçemiz - METES
Tarihçemiz

TARİHÇEMİZ

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu sağlamak, iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim vermek, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla ;
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Araç (IPA) çerçevesi programlama faaliyetleri kapsamında 2006 yılında 5544 Sayılı Kanunla Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuştur.

Eş zamanlı olarak Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumu sağlamak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin geliştirilmesine destek vermek üzere Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen UYEP projesi hayata geçirilmiştir.

MYK’ya Türkiye’de kurulması sorumluluğu verilen Ulusal Yeterlilik Sistemi; Ulusal Meslek Standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim programlarının bu standartlar ışığında hazırlandığı, iş gücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kuruluşlarca yapılan sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, resmi eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere becerilerini belgelendirme şansının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı adil, şeffaf ve güvenilir bir sistem olarak tanımlanmaktadır.

MYK, Voc-Test Merkezleri olarak adlandırılan hibe projeler ile otomotiv, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat, tekstil/hazır giyim ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 26 Hibe Faydalanıcısı kurumu seçmiş ve ”Meslek Standartlarını ve Ulusal Yeterlilikleri Geliştirmek, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerini Kurmak üzere “ UYEP Hibe Projesine dâhil etmiştir.

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi de ASO ve ASO 1. Organize Bölgesi ile birlikte bu önemli göreve layık görülerek seçilen 26 kuruluştan biri olarak, toplam bütçesi 386.394,33 Avro’luk iki yıl süreli “Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi” Hibe sözleşmesini imzalamıştır. 21.Mart.2011 tarihinde başlayan proje faaliyetleri 21.Haziran.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 20.04.2012 tarihinde Merkezin Akreditasyonu için İktisadi İşletmeyi kurma kararı almış ve “Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi” 02 Nisan 2012 tarih ve 8291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak kurulmuştur.

Merkezimiz TS EN ISO / IEC 17024 Standardına göre ;

Makine Bakımcı (Seviye 3, 4 ve 5), Makine Montajcısı (Seviye 3 ve 4) ile Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4 ve 5) Ulusal Yeterliliklerinde 03.12.2013 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 12.03.2014 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiştir.

Asansör Bakım ve Onarımcısı (Seviye 3 ve 4) ile Asansör Montajcısı (Seviye 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerinde 03.04.2015 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve 01.06.2015 tarihinde MYK tarafından yetkilendirilmiştir.

MYK Mesleki Yeterlilikleri Belgelendirme Programları dışında, 01 Ağustos 2016 Tarih ve 29788 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/18) gereklerine göre oluşturulmuş belgelendirme programlarında 26.05.2017 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilerek A tipi muayene kuruluşlarınca görevlendirilen muayene elemanlarının bu görevi yerine getirebilmesi için gerekli olan “ Yazılı Sınav Başarı Belgesi” ile “Muayene Elemanı Başarı Belgesi” belgelendirme programlarını yürüttüğü hizmetlere dahil etmiştir.