Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme Kriterleri - METES
Sınavlar, Ölçme Ve Değerlendirme Kriterleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3 kriterleri için tıklayınız

Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4 kriterleri için tıklayınız

Asansör Montajcısı Seviye 3 kriterleri için tıklayınız

Asansör Montajcısı Seviye 4 kriterleri için tıklayınız

Hidrolik Pnömatiçi Seviye 4 kriterleri için tıklayınız

Hidrolik Pnömatiçi Seviye 5 kriterleri için tıklayınız

Makine Bakımcı Seviye 3 kriterleri için tıklayınız

Makine Bakımcı Seviye 4 kriterleri için tıklayınız

Makine Bakımcı Seviye 5 kriterleri için tıklayınız

Makine Montajcısı Seviye 3 kriterleri için tıklayınız

Makine Montajcısı Seviye 4 kriterleri için tıklayınız


ADAYLARA İLİŞKİN SINAV KURALLARI

1. Başvuru Formunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde değişiklikle ilgili bilgi ve belgeleri 7 (Yedi) gün içerisinde ASO 2. ve 3. OSB METES Merkezine bildirmek zorundadır. İletişim bilgilerinin güncellenmemesi sonucu yanlış adreslere yapılan tebliğ ve sonuçlarından aday sorumludur.

2. Adaylar sınavlarda, ASO 2. ve 3. OSB METES Merkezince Uygulanan Prosedüre, talimatlara ve kurallara göre hareket etmek zorundadır.

3. Adaylar, katılmadıkları sınavlar için herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Sınavlara girmeyenlere yeni bir sınav hakkı verilemez. Ücret iadesi yapılamaz. Sağlık vb. nedenlerle sınava girememe sebebini resmi olarak belgeleyip 7 gün içerisinde Merkeze bildiren aday , bir sonraki dönemde ücretsiz olarak sınava alınır.

4. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları zorunludur.

5. Adaylarda sınava giriş belgesi ile birlikte kimliklerini fotoğraflı olarak ibraz edebilecek Nüfus Hüviyet Cüzdanı veya Sürücü Belgesi ve pasaport gibi kabul edilebilir ve geçerli bir kimlik belgesi bulunmalıdır; fotokopi belgeler kabul edilmeyecektir.

6. Sınava giriş belgeleri ve kimlikleri olmayan adaylar sınava giremezler. Sınavların ilan edildiği/adaylara bildirildiği tarihten itibaren, adaylarca Sınava Giriş Belgelerinin 7 gün içerisinde Merkezden imza karşılığı almaları gerekir.

7. Adaylar ; sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla giremezler.

8. Sınavın başında adaylar “sınava giriş tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.

9. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkilidir. Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği adayın yerini değiştirebilir.

10. Adaylar, sınav başlamadan önce Sınav Yapıcılar/Değerlendiricler tarafından sınavında ne yapılacağı, nereden ve nasıl başlayacağı, sınavın nasıl devam edeceği, nasıl ve zaman sonlanacağı hakkında yapılan açıklama ve talimatlar doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.

11. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla gözetmenlerin takdirindedir.

12. Sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkartılır.

13. Adaylar, performans sınavlarına başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kişisel Koroyucu Donanım açısından kendi uygunluklarını sağlamak zorundadır.

14. Adaylar, sınav esnasında kendisini ve sınav ortamında bulunanları tehlikeye maruz bırakacak davranışlarda bulunamaz.

16. Adaylar, sınav esnasında zarar ve ziyana sebep olması halinde bunları karşılamak zorundadır.

16. Sınav Yapıcıların/ Değerlendiricilerin, adayların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmesi ve bu nedenle kendisini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğünü tespit etmesi halide sınavı durdurma yetkisi sorumluluk ve yetkisi vardır.

17. Adaylar, sınavda kullandığı sınav materyallerini eksiksiz teslim etmek zorundadır.


SINAV DUYURULARI / SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyuruları / Takvimi İçin Tıklayınız