MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi - METES
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek Daha İlave Edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır.

Tebliğe ulaşmak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926.htm

Belge zorunluluğu getirilen tüm mesleklere ulaşmak için http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1