Makine Montajcı Yeterlilikleri Revize Edildi - METES
Makine Montajcı Yeterlilikleri Revize Edildi

Makine Montajcı Yeterlilikleri revize edildi.


GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ

Bilindiği üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Kanunu gereği meslek standartları ve yeterlilikleri, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ASO 2. Ve 3. OSB Metes “ arasında imzalan Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolünce beş yıllık süresi dolan ve güncellenmesi gereken Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından hazırlanan ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmaları da MYK’dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin anılan Kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olup, güncellenen yeterliliklere ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.


MYK’nın ilgisi yazısına binaen, kuruluşumuzca hazırlanan:
Makine Montajcısı Seviye 3 Rev:01 ve
Makine Montajcısı Seviye 4 Rev:01


REVİZE EDİLEN YETERLİKLİLER İÇİN
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AŞAĞIDAKİ ADRESLERDEN KURUMUMUZA İLETEBİLİRSİNİZ!


Ulusal Mesleki Yeterlilik son taslağı ve görüş değerlendirme formları ektedir. Ankara Sanayi Odası 2. Ve 3. OSB Metes ile İşbirliği kapsamında hazırlanmış olan taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi 22/12/2019 tarihine kadar metes.23osb@metes.org.tr mail adresine yada posta ile
“ASO 2.ve 3.OSB METES Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1 Asora Tic. Merkezi Kat:1” adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinizi arz ederiz.


MYK Başkanlık Yazısı
Makine Montajcısı Seviye 3 U.Y (Taslak) Yeterlilik için Tıklayınız
Makine Montajcısı Seviye 4 U.Y (Taslak) Yeterlilik için Tıklayınız
Makine Montajcısı Seviye 3 Görüş ve Değerlendirme Formu için Tıklayınız
Makine Montajcısı Seviye 4 Görüş ve Değerlendirme Formu için tıklayınız