Merkez Personeli - METES
Merkez Personeli
İsrafil BEŞLER
İktisadi İşletme (Merkez) Müdürü
Faruk MULLAAHMETOĞLU
Kalite Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Birim Yöneticisi
A.Fersan YALÇIN
Başvuru , Kayıt ve Sekreterya Hizmetleri Sorumlusu
Selanur ŞAHİN
Muhasebe Hizmetleri Sorumlusu
Anıl KOÇ
Sınav Hizmetleri Sorumlusu
Anıl BİNGÖL
Eğitim Hizmetleri Kayıt ve Sekreterya Sorumlusu
Sait KARAPINAR
Destek Hizmetleri Elemanı