Merkez Personeli - METES
Merkez Personeli
İsrafil BEŞLER
İktisadi İşletme (Merkez) Müdürü
A.Fersan YALÇIN
Başvuru , Kayıt ve Sekreterya Hizmetleri Sorumlusu
Selanur ŞAHİN
Muhasebe Hizmetleri Sorumlusu
Kalite Yönetim Temsilcisi ve Belgelendirme Birim Yöneticisi
Anıl KOÇ
Sınav Hizmetleri Sorumlusu
Anıl BİNGÖL
Eğitim Hizmetleri Kayıt ve Sekreterya Sorumlusu
Barış BAŞER
Yönetim Kurulu Danışmanı