aaaaaaaa  Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı - METES
Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

ASO METES Yönetim kurulu belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın önemini anlamış ve aşağıdaki beyanı ayrı ayrı imzalamıştır

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak bütün çalışmalarımı, ASO METES Merkezinin temel ilkeleri olan;

  • Tarafsızlık
  • Bağımsızlık
  • Dürüstlük
  • Tüm adaylar için adil ve eşitçil
  • Gizlilik

ilkelerine bağlı kalarak yapacağımı, söz konusu ilkelere zarar verebilecek tüm gelişmeleri önleyici tedbirleri alacağımı,

Personel Belgelendirme faaliyetleri ve Merkezin işleyişi ile ilgili; üst yönetim, merkez personeli, Program, Tarafsızlık, İtiraz/Şikâyet komitelerine ve üçüncü taraflara hiçbir baskı yapmayacağımı,

ASO METES Merkezi Personel Belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki bütün çalışmalarda kuruluş politikasına uygun olarak davranacağımı beyan ve taahhüt ederim.

10.01.2023
Yönetim Kurulu