Tarafsızlık Beyanı - METES
Tarafsızlık Beyanı

ASO METES Merkezi, tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini dokümante etmiştir. ASO METES Merkezinin üst yönetiminin belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığıyla İlgili taahhüdü bulunmaktadır. ASO METES Merkezinin; belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğunu, çıkar çatışmalarını yönettiğini ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına aldığını belirten ve talep edilmeden de erişilebilecek kamuya açık bir beyanı bulunmaktadır