aaaaaaaa  Gizlilik Beyanı - METES
Gizlilik Beyanı

Yasal zorunluluk olmadıkça veya başvuru yapan aday veya belgelendirilmiş kişi tarafından izin verilmedikçe; ASO METES Merkezi adına hareket eden personel, kuruluşun belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgileri gizli tutar.

 

Yasal zorunluluk hallerinde üçüncü taraflara açıklanan bilgi ve belgeler hakkında ise adaya , kendisine ait bu kayıtların üçüncü taraflar ile paylaşıldığına dair bilgi verilir.