Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildi. - METES
Kamu İhale Kurumu Mevzuatında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale getirildi.

Kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikle yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yüklenicinin ilgili mevzuatı uyarınca mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen ilgili belgelerden birine; mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde ise yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgelerine sahip olmayan kişileri çalıştıramayacağı belirtilmiştir.

yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-11.htm