Kalite Politikamız - METES
Kalite Politikamız

ASO 2. ve 3. OSB METES İktisadi İşletmesinin

Kalite Politikası;

 

  • Merkezimizin faaliyet kapsamı içerisine giren tüm hizmetleri yasalara ve etik değerlere bağlı olarak yürütmek.

 

  • Faaliyetlerimizi tarafsız, bağımsız, yansız ve çıkar çatışmasını engelleyecek biçimde gerçekleştirmek, hiçbir baskı altında kalmadan her türlü ayrımcılıktan uzak durmak.

 

  • Müşterilerimizin taleplerini yasal, etik ve bilimsel değerler çerçevesinde, itiraz ve şikayetlere açık olarak, gizlilik, objektiflik ve şeffaflık anlayışı içinde, hassasiyetle ve en kısa sürede yerine getirerek onların memnuniyetlerini sağlamak.

 

  • Personelimizin sürekli eğitimini sağlayarak, hizmet alanımız ile ilgili gelişmeleri takip etmelerini desteklemek.

 

  • Çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri kaynağında azaltmak, çalışma ortamımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.

 

  • Sahip olunan saygınlık, güvenirlilik ve şeffaflığı sürekli kılmak.