İNDİRİM ORANLARI - METES
İNDİRİM ORANLARI

21-70 kişilik toplu başvurularda % 10 (Yüzde On) indirim,

71-100 kişilik toplu başvurularda % 15 (Yüzde Onbeş) indirim,

101 ve daha fazla kişiyi kapsayan toplu başvurularda % 20 (Yüzde Yirmi) indirim

Uygulanır.