İNDİRİM ORANLARI - METES
İNDİRİM ORANLARI

1. 21 – 40 kişilik toplu başvurularda % 5 (yüzde beş) indirim

2. 41 – 70 kişilik toplu başvurularda %10 (yüzde on) indirim

3. 70 -100 kişilik toplu başvurularda %15 (yüzde onbeş) indirim

4. 101- ve daha fazla kişiyi kapsayan toplu başvurularda %20 (yüzde yirmi)

İndirim Uygulanır.